• Town Centre Building, Wing B, 4th Floor

Jean B. Mutangana - National Prosecutor; Head, International Crimes Unit, Rwanda

Ingamba Zikomatanyije Zo Kurwanya No Gukumira Icyaha Cy'Ihohoterwa No Gusambanya Abangavu

Official Launch of Judicial Year 2018-2019

Justice Talks: Jean-Bosco Mutangana